Untitled

TULEVAISUUS HAASTAA OPPIMISEN –SEMINAARI 3.-4.2.2011

 

SOSIAALISEN MEDIAN WORKSHOPIEN ANTIA

 

 

WORKSHOP: Kehittämishankkeet tukemassa toisiaan – yhteistyön muodot ja synergiaedut

(Ville Venäläinen, Anne Rongas)

 

1. Kehittämishankkeen valmistelu

 

Yhteistyöverkostot ja kumppanuussuhteet, olemassa olevien hankkeiden tunnettuus, valmisteluvaiheessa yhteyksien avaaminen

 

Sitouttaminen:

- selkeä tarve

- toimijoiden sitouttaminen – resurssit mietittynä jo etukäteen, toteuttajien pitää olla tietoisia, ketä on mukana, mukaan suunnitteluvaiheeseen, johdon rooli on merkittävä,

- jaetun vision aikaansaaminen

- tärkeää olisi myös, että saataisiin ideoita tekijöiltä, vähän liikaa yksittäistäisten ihmisten varassa.

 

Kristallisointi:

- ideoitten sovittaminen – ei ole kunnon ideaa, ei ole mietitty loppuun asti, miten vakiinnutetaan?

 

Hallinnointi:

Hankebyrokratia ja rahoitusjärjestelmä aiheuttavat myös ongelmia: 

- nopeatahtisesti hakemuksen hyväksymisestä toteutukseen, hankkeen valmistelu menee omalla riskillä, siihen ei ole rahoitusta, ei ole edellytyksiä kirjoittaa hyviä hakemuksia

- kun tiedetään, että hankehaku on tulossa, pitäisi järjestää hankekirjoittajien koulutus-pohdintapäivä > sitoutuminen, ettei olla tilanteessa ”näin paljon saatiin rahaa, joka pitäisi tuhota” 

- onko oikeasti mietitty, kuka tekee, ja onko varattu aikaa – aika on tärkeämpi kuin eurot

- koulutuksen järjestäjien osalta voisi odottaa, että systemaattisemmin ennalta rakennetaan valmius, ketkä pystyvät tekemään ja päästään työhön kiinni – nyt haalitaan tekijöitä, kun rahaa saatu, 

 

Aikaisemminpien kokemusten reflektointi:

- myös virheistä voisi oppia

 

Miten?

- koulutuspäivä hankekirjoittajille

- kyselyt

- asennekasvatus, henkinen sisäänajo (esim. puolikas VESO)

- samanhenkisiä yhteen

- tunnistettu kehittämistarve, valinta, priorisointi, koulukohtainen keskustelu

- ideoitten kirjoittelua valmiille pohjille, jotka auki pidempään

- kirjoitetaan hakemusta yhteisillä dokumenteilla (kuten Google-dokumentit), moni kirjoittaa (myös yli organisaatiorajojen)

- vastuuttaminen

 

Ongelmia

- se, mitä rahoitusta saatavilla, ohjaa kehittämistyötä

- innokkaat hankenikkarit ajavat suuntaa

- ongelmana edelleen teknologian käyttövalmiuksien puute ja huono laitekanta

- erot kasvavat jatkuvasti tietoteknologian hyödyntämisen suhteen: edistyneet koulut – heikosti edistyneet koulut

- mistä rahaa?

 

2. Hankkeen hallinnointi

 

Ideoita hallinnoinnin sujuvoittamiseen:

- yksinäisten hankkeenvetäjien työn tukeminen vertaissuhteilla, vertaiskeskustelulla, ideoitten vaihdannalla (Twitter, Facebook, blogit, Qaiku, Yammer)

- työkalut kuten Manymoon (projektihallinnoinnin ohjelma, integroituu Google-kalenteriin ja dokumentteihin), Doodle / Sumpli (avoin varauskalenteri ja aikataulujen sopiminen)

> tiedetään, mitä muut tekevät – pahimmillaan ei ole juuri ollenkaan ajatustenvaihtoa, työkaluja ajatustenvaihtoon

- työkaluja käyttöön harkitusti, ei liikaa!

- työnohjaus hankkeenvetäjille

- ohjausryhmän lisäksi asiantuntijasparraajia, mentoreita, ajatusten testaamista, vertaistyöskentelyä

- eri puolilla Suomea erilaisia kriteereitä maksatuksissa

- priorisoinnin taito ja strateginen johtaminen, koulujen kanssa toimiminen (otetaan huomioon eri toimijoitten ajalliset syklit, ”ruuhkahuiput”)

- keinoja ihmisten mukaan saamiseen sopimisasioihin

- blogin kirjoittamisessa mukaan myös epäonnistumisen (ks. esimerkiksi http://koulu30.blogspot.com/)

- kilpailutuksiin ja hankintoihin liittyvän hiljaisen tiedon jakaminen

 

Miten:

- työkalut

- blogit tms. ääneen ajattelu, ajatusten jakaminen

- kalenterit yms. ajanhallintakeinot

- työparit

- ammattilaiset apuna: koordinaatiojohtaja tai –assistentti – vapautetaan hankkeenvetäjä siihen, missä hän on paras

 

3. Ongelmanratkaisu, yhteissuunnittelu

 

Hanketoteutuksen iteratiivinen kehittäminen, näkökulman laajentaminen, benchmark-oppiminen, mentorointi, virheistä oppiminen

  

4. Hanketiedotus, arviointi, tutkimus

 

Informaation leviäminen kohderyhmille hankkeiden välillä, case Sometu http://www.sometu.fi/events ja sometulaisblogit http://friendfeed.com/sometulaisblogit

 

Ongelma: Monilla on pelko keskeneräisen näyttämiseen.

 

5. Hanketapahtumat

 

Yhdessä järjestettyjä tapahtumia, verkko- ja paikallistapahtuman yhdistelmät

  

6. Hankkeen järjestämä koulutus

 

Avoin sisältöjen jakaminen ja keskinäinen linkittäminen, sisältöjen käyttäminen hankkeiden välillä (lisensoinnit, hankerahoittajan suhtautuminen avoimesti lisensoituihin oppisisältöihin)

  

7. Mistä tietoa?

 

Tiedonhakeminen uusista ilmiöistä koskien toimintakenttää ja muita toimijoita, esim. Tvt opetuksessa, Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=237930856866

  

Lisätietoja sosiaalisen median mahdollisuuksista kehittämishankkeissa: http://somehanketyossa.wikispaces.com/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>