Aihearkisto: blogi.somy.fi

Mediakasvatusmallin löytäminen ja oppilaiden osallistaminen SOMY-hankkeen videotuotannossa

Lähtöasetelma

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa -hanke (SOMY) koordinoi 22 kouluhanketta, jotka etsivät uudenlaisia tapoja järjestää oppimisympäristöjä ja toivat viestintävälineitä ja -sovelluksia koulujen arkeen mukaan. Yksi SOMYn tehtävistä oli kerätä hankkeissa syntyneitä hyviä käytänteitä ja muokata niistä opetusmateriaalia opettajille SOMYn verkko-oppimisalustalle (sooc.fi). Kymmenestä hankkeesta toivottiin konkreettista videomateriaalia toimimaan esimerkkinä ja herätteenä opetusmateriaalin ohessa Lue loppuun

Löytöretki -tapahtuma Konnevedellä 1.10.2013

SOMY -koordinaatiohanke oli mukana tutustumassa OVI -koordinaatiohankkeen järjestämään Löytöretki tapahtumaan. Tilaisuudesta blogataan tällä kertaa videobloggauksen merkeissä. Ensimmäisenä lähdetään yleiskuvasta liikkeelle ja tulevina päivinä jatketaan muutamalla täsmäiskulla erilaisiin sähköisiin ympäristöihin.

Eikö video näy? Voit katsoa videon myös täältä.

SoMy-asiantuntijatapaaminen ITK2013-konferenssissa

Sosiaalisen median kehittämishankkeiden asiantuntijatapaamisessa 10.4.2013 oli edustajia seitsemästä SoMy-kehittämishankkeesta ja SoMy-koordinointihankkeesta sekä muita sosiaalisen median opetuskäytön kehittämisestä kiinnostuneita.

SoMy-koordinointihankkeen edustajat kertoivat Opetushallituksen oppimisympäristöjen koordinointikuviosta sekä ensi syksynä kehittämishankkeista valmistuvasta kirjasta Tarinoita oppimisympäristöistä 2010 – 2013. Opetushallitus on asettanut oppimisympäristöjen kehittämishankkeille erilliset koordinointihankkeet, joista SoMy on yksi, vuosille 2010 – 2013. Tarkoitus on, että näin voidaan entistä paremmin tukea kehittämishankkeiden toimijoita eri puolilla Suomea. Koordinointihankkeiden edustajat kokoavat parhaillaan tarinoita kehittämishankkeiden parhaista käytännöistä multimediamuotoiseen kirjaan.

Kehittämishankkeet puolestaan voisivat viedä hyvien käytäntöjensä kuvauksia Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalveluun. Lue loppuun

Oppilaitosten tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset

Tarmo Toikkanen kertoi ITK2013-konferenssissä 11.4.2013 oppilaitoksen tekijänoikeusohjeista ja -sopimuksista. Koko esitys kuunneltavissa Slidesharessa: http://www.slideshare.net/tarmot.

Toikkasen mukaan tekijänoikeuslain piiriin kuuluvien teosten käyttäminen opetuksessa on monesti tulkinnallista ja ongelmallista. Yksi ratkaisu ongelmiin olisi se, että teosten koulukäyttö määriteltäisiin lainsäädännössä yksityiskäytöksi (kuten esim. Norjassa on tehty). Kansalaisaloite.fissä onkin käynnissä ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloitteen nimienkeruu (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/70).

Osoitteessa http://bit.ly/oppilaitoksen-tekoik-ohjeet on valmistumassa ”Kuinka teet oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset” -Google-dokumentti, jota voi anonyymisti kommentoida. Dokumenttiin on jo koottu paljon hyödyllistä tietoa ja ohjeistusta tekijänoikeuslain soveltamisesta sekä tekijänoikeuteen liittyvien sopimusten tekemisestä oppilaitosympäristöissä. Dokumentissa käydään läpi mm. oppilaitoksessa tehtävät tekijänoikeussopimuksiin liittyvät selvitykset, toimenpiteet ja päätökset. Käsittelyssä ovat lisäksi mm. opettajien ja oppilaiden tuotosten oikeuksista sopiminen.

 

Opettajien tekijänoikeuskysymyksiä Tarmo Toikkanen selvittelee myös ”Opettajan tekijänoikeus” -sivustolla (http://www.opettajantekijanoikeus.fi).

 

Juha Paananen 

 

SOMY-koordinaatiohanke järjestää RoadShown Jyväskylässä 22.4.2013

Tapahtumassa esitellään koordinaatiohankkeessa mukana olleiden hankkeiden tuloksia, sekä sosiaalisen median käyttöä opetuksessa yleensä.

Tapahtumapaikka: Voionmaan lukio, Voionmaankatu 17-19, JYVÄSKYLÄ

Tapahtuma on maksuton.


 

OHJELMA (alustava):

9.00 Avajaissanat (SOMY-hankkeen koordinaattori Juha Paananen)

9.15 Työpajat

SOMY-koordinoinnissa mukana olevien hankkeiden työpajoja.

11.30 Ruokailu (omakustanteinen)

12.30-15.00 Sosiaalinen media oppitunneilla. Jalkautuminen oppituntien seuraamiseen.

14.00 Kokemuksia sosiaalisen median käytöstä.

15.00 Loppuyhteenveto

15.30 Tapahtuma päättyy

 

 

Sosiaalista mediaa Tallinnassa

SoMy-hankkeiden ja IT-kouluttajien seminaarissa Sosiaalisen median pedagogiikka ja oppimisen uudet haasteet Tallinnassa 22. – 23.3.2013 tutustuimme sosiaalisen median opetuskäyttöön Suomessa ja Virossa.

SoMy-hankkeet

Opetushallituksen rahoittamat Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa SoMy -hankkeet esittäytyivät meno- ja paluumatkalla laivan kokoustilassa. Juha Paananen kertoi SoMy-koordinointihankkeen toiminnasta ja tarjosi kokonaiskuvan kahdestakymmenestäkahdesta SoMy-kehittämishankkeesta.

Minna Koskinen kertoi sosiaalisen median opetuskäytön tutkimuksista. Opettajille suunnatussa kyselytutkimuksessa marraskuussa 2011 todettiin, että sosiaalinen media monipuolistaa ja ajankohtaistaa opetusta ja oppimissisältöjä, mutta teknologia ei aina toimi ja päätelaitteita on niukasti. Oppilaille suunnatussa kyselytutkimuksessa syksyllä 2012 todettiin, että vaikka oppilaat käyttävät internetiä ja sosiaalista mediaa vapaa-ajallaan, he tarvitsevat pedagogista ohjausta käyttäessään niitä opiskelussa. Lue loppuun