Aihearkisto: somyhankkeet.posterous.com

Lukio 3.0 Nyt! – Yhteisöllisempää lukiokoulutusta

Hankkeen visio:

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisempi lukiokoulutus. Haluamme syventää lukioiden ja niiden opettajien välistä yhteistyötä sosiaalisen median työvälinein ja menetelmin. Haluamme ehkäistä digisyrjäytymistä ja vastata opettajien tarpeeseen luoda sellaisia oppimisympäristöjä ja käyttää sellaisia työmenetelmiä, joista opiskelijalle on hyötyä aktiivisena kansalaisena.

Tavoitteenamme ei ole pelkästään edistää TVT:N tai sosiaalisen median käyttöä opetuksessa, vaan myös rakentaa ja mallintaa lukiokoulutukseen uusi toimintakulttuuri, joka hyödyntää kollektiivista oppimista, tiedon jakamista ja tiedon yhteistä prosessointia.  Hankkeen aikana opiskelijat kokoavat oman PLE:n (Personal Learning Environment) ja opettajat PTE:n (Personal Teaching Environment). Tällä tarkoitetaan niitä työkaluja ja -ympäristöjä, joita opettaja käyttää opetuksessaan, niin lähi-, etä-, verkko- kuin monimuoto-opetuksessaankin.

Hankkeen sivut: www.lukio3.fi

Muuta: 

Yhteystiedot:

Sari Piisi
sari.piisi@pori.cedunet.fi
040 7329440
Porin kaupunki

ToMuT – Innovatiiviset työkalut tulevaisuuden koulun pedagogisen toimintakulttuurin rakentamiseen

Hankkeessa tavoitteena tuottaa menetelmällisiä työkaluja ja prosesseja tulevaisuuden koulun rakentamiseksi. Tulevaisuuden koulu nähdään osaamisen kehittämisen kulttuurina sekä pedagogisena toimintakulttuurina, joka on aktiivinen osa yhteiskunnan kehitystä ja muutosprosessia. Hankkeessa tuotetaan osaamiskulttuurin työkaluja lähtien yksilötasolta yhteisöllisen tason prosesseihin, aina elinikäisen osaamisen kehittämisen kulttuuriin (elinikäinen oppiminen).

Hankkeessa kehitettäviä työkaluja tulevaisuuden tekemiseksi:

 • Pedagogisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin työkalut
 • Pedagogisen johtamisen työkalut
 • Pedagogisen kehittämisen yhteisölliset työkalut
 • Osaamisen kehittämisen työkalut

Hankkeen sivut: osuke.net

Yhteyshenkilöt: 

Pasi Silander
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskus

 

Essi Ryymin
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskus

Kulkuri – ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu

Kulkuri-hankkeen tavoitteena on luoda ulkomailla asuville perusopetusikäisille oppilaille iloinen, innostava ja toimiva verkkokoulu.

Jatkohanke

Kulkuri-jatkohankkeessa, joka käynnistyi syksyllä 2012, laajennetaan käyttäjäryhmä Tarton yliopiston suomalaiseen kouluun, Turun Opettajienkoulutuslaitokseen sekä kouluun Tampereella, jossa Kulkurin materiaalia käytetään lähi- ja etäopetukseen.

Hankkeen sivut: http://www.peda.net/veraja/kulkuri/hankesivut

Kulkuri-etäkoulu: http://www.peda.net/veraja/kulkuri

Yhteyshenkilö

Tuija Tammelander
tuija.tammelander@kvs.fi
050 383 3969
Etäkoulu Kulkuri/Kansanvalistusseura

Tieto haltuun – tiedonhallintaa lukioon

Oppikirjojen pänttääjästä itsenäiseksi tiedon etsijäksi, arvioijaksi ja tuottajaksi!

Hankkeen tavoite on kehittää lukio-opiskelijoiden ja opettajien tiedonhallintataitoja:

 • tukea ja malleja opetukseen
 • kursseihin räätälöityjä tiedonhallinnan oppitunteja
 • opettajien koulutusta
 • tiedonhallinnan taidot opetussuunnitelmaan
 • nykyaikaiset lukiokirjastot ja verkkokirjasto

Hankkeen blogi: http://tietohaltuun.wordpress.com

Hyödyllisiä sivustoja opetukseen lukio-opettajille: http://www.diigo.com/user/thheidi

Tiedonhallinnan opas opettajalle: http://toki.verkkokirjasto.fi/web/arena/tiedonhallinnan-opas-opettajalle1

Hyviä verkkolähteitä lukiokursseihin opiskelijalle: http://toki.verkkokirjasto.fi/web/arena/verkkolahteita-oppiaineittain

Yhteyshenkilö

 Heidi Eriksson
heidi.eriksson@tampere.fi
040-8004881
twitter: @thHeidi
Tampereen lukiokoulutus

 

 

Koulu 3.1 – yhteisöllisen median hyödyntäminen opetuksessa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja yhteisöllisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa. Koulu 3.0 -hankkeen myötä on saatu kokemuksia monenlaisista tekniikoista ja mahdollisuuksista hyödyntää niitä luokkaopetuksessa ja verkko-opetuksessa sekä monimuoto-opetuksessa. Nämä on koottuna Koulu 3.0 -hankkeen työtapapankkiin. Koulu 3.1 -hanke syventää aiemmin toteutettujen hankkeiden tavoitteita. 

Koulu 3.0 malleja löydät täältä: http://www.enorssi.fi/hankkeet/koulu-3.0

Hankkeen blogi: koulu31.blogspot.com

Yhteyshenkilö: 

Ari Myllyviita
ari.myllyviita@helsinki.fi
+358 44 3039282
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lukion opinto-ohjauksen vuorovaikutteinen kirja

Tavoitteena on rakentaa vuorovaikutteinen opinto-ohjauksen kirja sosiaalisen median työkalujen avulla. Ensisijaisesti käytössä on Ning. 

Vuorovaikutteisen lukion opinto-ohjauksen kirjan toimintamalli

Teemaryhmät (avoimia ryhmiä)

 1. Opiskelu ja oppiminen
 2. Lukio-opinnot ja opintosuunnitelma
 3. Jatko-opinnot Suomessa 
 4. Opiskelijan hyvinvointi 
 5. Opiskelua ulkomailla
 6. Yrittäjyys 
 7. Ylioppilaskirjoitukset ja abisuunnitelma 
 8. Ammatinvalinta ja ammatit
 9. Työelämä ja työnhaku
 10. Yhteiskuntatietous lukion aihekokonaisuuksien pohjalta 

TYÖSKENTELYRYHMÄT: (suljettuja ryhmiä, joihin pääsee vain kutsusta) Opiskelijoiden oppimistehtäväryhmät, huoltajaryhmät, aineohjausryhmät, tutorointiryhmät ym.

KESKUSTELUFOORUMI: Lukuvuoden eri aikoina esiin nousevat ajankohtaiset asiat teemoittain esim. keväällä kesätyönhaku ja siihen liittyvät asiat, avoin kaikille

BLOGIT:Ajankohtaiset yhteistyötahojen tiedotteet kuten oppilaitosten avoimet ovet, eri tahojen infotilaisuudet, vinkit opiskelijatyöpaikoista ja opiskelusta ulkomailla ja kotimaassa ym., avoin kaikille

KOMMENTIT: Eri ryhmissä avoin kaikille

CHAT: Opiskelijoiden keskinäinen yhteydenpito ja keskustelu; opetuskäyttö

Hankkeen sivusto

Hankkeen työ- ja opiskeluympäristö muuttuu avoimeksi kesäkuun puolessavälissä: http://hankelukioidenopinto-ohjaus.ning.com/

Yhteyshenkilö

Hankekoordinaattori Anneli Alatalo
Sähköposti: anneli.alatalo (at) edu.hel.fi tai anneli.alatalo (at) gmail.com
Helsingin kaupungin opetusvirasto