Online Educa 2012 messuilla Berliinissä

Kävimme Marraskuun lopulla SOMY-hankkeeseen liittyen Berliinin Onine Educa messuilla. Tavoitteena oli saada yhteistä jaettavaa mahdollisimman monesta eri esityksestä. Alla ensimmäinen postaus kyseisestä aiheesta. 


Trendit

Trendeistä nousi esille usein BYOD-Bring Your Own Device –ajattelu. Oman laitteen lisäksi korostettiin myös ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien valitsemisen vapautta. BYOD-ajattelua perusteltiin seuraavilla tavoilla:

 1. Opiskelijat voivat opiskella omilla laitteillaan, jolloin koulujen kustannukset pienenevät.
 2. Oppija saa valita sellaisen välineen jonka tuntee itselleen sopivaksi.
 3. Sillä ei pitäisi olla väliä millä laitteella työskentelee. Enemmän pitäisi olla merkitystä sillä mitä sillä laitteella tekee.
 4. Oppilaitoksen sitoutuminen yhteen käyttöjärjestelmään ja laitekantaan voi aiheuttaa loukun jos kyseisiä laitteita ei enää tueta tai ne muuten jäävät kehityksestä jälkeen.

Toinen trendi oli erilaisten videoiden käyttö opetuksessa. Messuilta löytyi videomateriaaleihin keskittyviä esittelypisteitä joissa oli erilaisia videoiden tuottamiseen liittyviä tekniitoita. Virtuaalisen taustan lisääviä järjestelmiä oli tarjolla useampia. Videoiden käyttöä opetuksessa käsiteltiin mm. Flipped Classroomin ja etäopetuksen yhteydessä.

Esitykset

Flipped classroom

Jörn Loviscach, Fachhochschule Bielefeld (University of Applied Sciences), Germany
From Rapid Production to Flipping the Classroom: Lessons I Learned on YouTube

Tekniikka

Videoiden tekoon Loviscach käyttää varsin yksinkertaista kokoonpanoa. Hyvän peruspaketin muodostavat kannettava tietokone johon on asennettuna jokin videoeditori, mikrofoni ja piirtopöytä. Hän oli kokeillut myös erilaisia visuaalisia vaihtoehtoja videoihin, mutta kaikkein toimivin ratkaisu oli pelkkä piirtojäljen näkyminen paperilla.

Videon tuottaminen ja julkaiseminen

Videon tekemisessä on Loviscachin mukaan hyvä yrittää saada kaikki purkkiin kerralla ja ylimääräistä editointia on syytä välttää. Hänellä yhden videon tekoon menee videon pituuden lisäksi noin 5 minuuttia.

Videot julkaistaan heillä YouTubessa. Nykyisin Youtubessa olisi mahdollista tehdä kommentointityökalulla myös matemaattisia kaavoja mutta heillä käyttö on jäänyt sen suhteen vähäiseksi.

Opetusryhmät ovat olleet n 15 opiskelijan kokoisia, joten suurien ryhmien kanssa toimimisesta ei hänellä ollut kokemuksia.

Käytännössä perusvideon pituus on yleensä alle 15 minuuttia, mutta tunnilla esille tulleiden ongelmien läpikäyntivideot ovat selvästi pidempiä, jopa 45 minuuttia. Näin ollen videot jakaantuvat heillä kahdenlaisiin:

 1.  Opetusvideot joita opiskelijat katsovat ennen oppituntia ja joiden avulla he ratkaisevat lähitunneilla tehtäviä.
 2. Lähiopetuksessa esille tulleiden ongelmien ratkaisua koskevat videot joita voi olla kahdenalaisia:

 

 • lähitunnilla opiskelijoille esitetty ratkaisu tallennetaan livenä.
 • pidempi opettajan valmistelema video tarpeen mukaan

 

Enemmän tietoa löytyy osoitteesta www.J3L7h.de

Havaittuja ongelmia flipped classroomissa ja niiden ratkaisuehdotuksia

Mikko Vasko, Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany
Inverted Classroom in Engineering Studies

Mikko Vasko on lähtöisin Oulun yliopistosta ja toimii opettajien tukena teknillisessä korkeakoulussa Saksassa.

Opetusvideon katsominen etukäteen

30 % ei katsonut videoita etukäteen jolloin lähiopetuksesta osa ajasta menee videon katseluun. Tämä ei ole flipped classroomin perusidean mukaista.

Ongelman ratkaisuehdotus:

Vasko tarjosi ratkaisun onglemaan tehtäväkirjoista. Opiskeluun otetaan tekstikirjat mukaan joista annetaan heille tehtävät etukäteen. Vasta sen jälkeen katsotaan video, jolloin myös opiskelija seuraa videota tehtävän ratkaisun näkökulmasta ja osaa ottaa olennaiset asiat huomioon. Tämä menetelmä antaa paitsi motivaatiota myös tavoitteellisuutta videon katsomiseen.

Kuinka parantaa Flipped classroomin tehokkaampaa käyttöä?

Jotta flipped classroom olisi tehokkaassa käytössä tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Oppimiskulttuurin muutosta tulisi kehittää perinteisestä opettajajohtoisesta tyylistä opiskelijajohtoiseen.
 • Motivaatiotekijöitä ja kannustimia olisi hyvä miettiä opetuksen tehostamiseksi.
 •  Itseopiskelua tulisi tukea enemmän ja ainakin mahdollistaa se tarvittavien välineiden ja ohjelmien järjestämisellä.
 •  Huomiota tulisi kiinnittää siihen miten informaatio kulkee itseopiskelun ja luokkaopetuksen välillä.

Muuta

Flipped classroomia toteutettaessa on hyvä huomata, että kyseessä on tilanne jossa opiskelijan pitää selvittää kuinka toimia tilanteessa jossa ei tiedä jotakin asiaa. Tämän asian huomioiminen ja sen tukeminen kehittää opiskelijan tiedonhakutaitoja.

Virtuaalikoulujen tutkimus

Nikolaos Zygouritsas, Lambrakis Foundation, Greece
Virtual Schools as Innovative ICT-Enhanced Learning/Teaching Exemplar Initiatives: What Makes Things Work?

Visced projekti

Visced-projekti tutkii virtuaalisia kouluja ja kehittää sen pohjalta laajempaa käsitystä asiasta. Koulut joita tutkittiin olivat pääsääntöisesti 14-21 vuotiaille.

Menestystekijät

Tähän astisten tutkimusten mukaan virtuaalikoulun menestystekijöitä ovat:

 • E-oppimista tulee johtaa aivan kuten muutakin oppimista.
 • Koulun tulee tuntea yleisönsä tarpeet ja vastata niihin.
 • Suhteisiin koulun ulkopuolelle, niin julkiselle sektorille kuin muille yhteistyökumppaneille on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.
 • Tekninen infrastrukstuuri on oltava kunnossa.
 • Välineiden käytettävyyteen tulee panostaa ja pyrkiä mahdollisimman selkeisiin toimintamalleihin.
 • Henkilöstön täytyy kehittää kouluttamalla heitä vastaamaan virtuaalikoulun tarpeita.
 • Oppimisen tuloksia tulee seurata ja tehdä niiden analyysia.
 • Sääntelyviranomaisten kuten tekijänoikeuksien valvojien vaatimusten ymmärtäminen tulisi olla hallussa.

Turun etäopetus

Antti Huttunen, City of Turku, TOP-centre, Finland
Real-Time Distance Education in Primary School: Creating New Online Pedagogy

Turun etäopetus toteutetaan videokonferenssipalvelulla. Sen tehokas käyttö edellyttää kolmen perusasian hallintaa:

 1. (Interaction) Vuorovaikutuksen merkitys. Parhaimmat tulokset on saavutettu silloin kun oppilas voi osallistua sisällön tuottamiseen. Tällöin heidän motivaationsa kasvaa.
 2. (Internet) Kun opiskelu tapahtuu verkossa on jokaisella valmiina internet käytössä. Tällöin kaikki siellä olevat materiaalit ja tiedonhaut on mahdollista suorittaa samantien.
 3. (Innovation) Videoneuvottelujärjestelmä ei ole alunperin luotu opetukseen, vaan asia on kehitetty koulujen sisällä. Tämä on luonut oman innostuneen ja vaikutusmahdollisuuksien ilmapiirin.

Etäopetuksen tulokset

 • Oppiminen on samantasoista kuin normaalissa luokkaopetuksessa. Tämä tulos saa tukea useasta muustakin tutkimuksesta.
 • Vieraita kieliä ei pääse puhumaan tarpeeksi etäopetuksessa. Sen sijaan vieraan kielen kirjoittaminen toimii interaktiivisesti opettajan valvonnassa.
 • Tekniset ongelmat voivat joskus haitata opiskelua, mutta pääsääntöisesti tekniikka on toiminut kohtuullisesti.

Virtuaaliopetuksen tulevaisuuden näkemyksistä

Margaret Korosec, University of Hull & Hymers College, UK
Tools for Learning and Student Success: Educational Innovation in an Online, Self-Paced, Competency-Based Institution

Opetuksen arviointi

Margaret Korosecin mukaan E-kirjat ovat jo nyt vanhanaikaisia, aineisto verkkokurssille tulee monesta lähteestä ja opiskelussa on tärkeää myös tiedon haku erilaisista lähteistä. Korosec korostaa useiden muiden tavoin BYOD-ajattelua. Hänen mielestään tärkeää ei ole se, mitä laitteita tai ohjelmia käytetään, vaan se mitä niillä tekee. Opettajilla onkin ollut käytössä useita erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Kukin opettaja voi työskennellä sellaisella kokoonpanolla minkä kokee itselleen parhaimmaksi.

Margaret Korosecia voi seurata Twitterissä nimimerkillä @Mdkorosec.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>