Opetushallituksen Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset on asenneviesti

Sosiaalisen median käyttöönoton ja hyödyntämisen yksi este kouluissa on erimielisyys sen merkityksestä yhteiskunnallisesti tai oppimiskontekstissa. Jos esimerkiksi koulun tai opetustoimen johdon asenne on selkeän negatiivinen, on opettajien, saati yksittäisen opettajan vaikea toimia vaikka intoa riittäisi. Paikoin käyttöä jopa estetään turhin säädöksin ja säännöin. Myös opettajien keskinäiset erimielisyydet estävät kokeiluja ja hyvien mallien syntymistä. 

Opetushallituksen julkaisemat Sosiaalisen median suositukset ovat selkeästi yksi avaus ongelman ratkaisuksi. Suositus on perusvireeltään positiivinen ja kannustava sana. Se kertoo kirjoittajien ottaneen kannan, joka suosittelee tekemään jotain jostakin syystä. Suosituksissa otetaan selkeä kanta sosiaalisen median pysyvästä roolista osana mediamaisemaamme. Ympäristöjen ja välineiden hyödyntäminen on osa perussivistystä, joka kaikkien tulisi hallita. 

Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa.Se tuo  jokaiselle mahdollisuudenvaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen.Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista  oppijaa aktivoivaan  suuntaan Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on lisääntynyt yhteiskunnan monilla alueilla. Sosiaalisen median kayttö osana työelämän toimintaa on kasvamassa.

Selkeä kannanotto Opetushallitukselta on viesti, jota on vaikea jättää vaille huomiota. Suosituksina ne jättävät riittävästi tilaa myös tilannekohtaisiin ratkaisuihin, eivätkä pyri määrittelemään kaikille sopivaa mallia. Niissä kehotetaan kehittämään ratkaisuja yhdessä opetushenkilöstön ja tietohallinnon kanssa. 

Suositusten premissi onkin viesti, ettei yhteiskuntaa muuttavaa ilmiötä voida sulkea pois koulun tai oppimisen arjesta. Itse toiminnan tasolle suosituksissa ei nimittäin päästä. Niissä ehdotetaan kyllä erilaisia toimenpiteitä ja tavoitteita, mutta kategorisilla ylätasoilla, joita voi olla vaikea purkaa kovin konkreettisiksi teoiksi. Toistaiseksi siis puuttuvat mallit ihmisen kokoisista teoista.  

Ottakaa myös oppilaat mukaan suunnitteluun

Omaan silmääni pistää myös oppilaan rooli. Suosituksissa oppilaita kasvatetaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi verkossa, ja tähän heille valitaan tarkoituksenmukaisia välineitä sekä työtapoja opettajien ja tietohallinnon toimesta. Siinäkin on omat hyvät puolensa, kunhan muistetaan, että suurimmalla osalla nuoria ja lapsia on jo oma kulttuurinsa toimia ja viestiä verkossa. Niin kuin suositusten etusivulla mainitaan.  

Noin 86 % 16-24 -vuotiaista on seurannut jotain yhteisöpalvelua (tilastokeskus 2010). Nuoret käyttivät erittäin paljon virtuaalimaailmoja, jotka voidaan jakaa pelimaailmoihin ja sosiaalisiin virtuaalimaailmoihin.

Sen ymmärtäminen ja muistaminen auttaisi löytämään sellaisia tapoja oppia, joita opettajan tai koulun muun henkilökunnan voi olla vaikea nähdä. Opettajan ajattelua ohjaa herkästi tavat opettaa, ja sosiaalisesta mediasta lähdetään hakemaan lisäarvoa nojaten siihen, mitä se tarkoittaa opettajan arjen kannalta. Ajattelua ohjaa oppimisympäristöt ja jo olemassa olevat mallit. Oppilaan ja oppimisen näkökulmasta mielenkiintoisempaa olisi miettiä yhdessä sitä, mikä on oppilaille luonteva tapa kuluttaa sisältöjä, rikkoa formaalin ja informaalin oppimisen rajoja sekä luoda toimivia kollaboratiivisia työskentelymalleja. Tämä vaatisi oppilaiden aktiivista osallistamista jo suunnitteluprosesseissa.  

Sosiaalisin median suositusten tekeminen on hyvä avaus, mutta jotain jää uupumaan. Sekin on osin, avauksissa on syytä olla pelivaraa. Seuraava askel voisi olla konkreettiset esimerkit, sekä todelliset että jo tulevaisuuteen kurkkaavat. 

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset (PDF) 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>