Avainsana-arkisto: somy

Online Educa 2012 messuilla Berliinissä

Kävimme Marraskuun lopulla SOMY-hankkeeseen liittyen Berliinin Onine Educa messuilla. Tavoitteena oli saada yhteistä jaettavaa mahdollisimman monesta eri esityksestä. Alla ensimmäinen postaus kyseisestä aiheesta. 


Trendit

Trendeistä nousi esille usein BYOD-Bring Your Own Device –ajattelu. Oman laitteen lisäksi korostettiin myös ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien valitsemisen vapautta. BYOD-ajattelua perusteltiin seuraavilla tavoilla:

  1. Opiskelijat voivat opiskella omilla laitteillaan, jolloin koulujen kustannukset pienenevät.
  2. Oppija saa valita sellaisen välineen jonka tuntee itselleen sopivaksi.
  3. Sillä ei pitäisi olla väliä millä laitteella työskentelee. Enemmän pitäisi olla merkitystä sillä mitä sillä laitteella tekee.
  4. Oppilaitoksen sitoutuminen yhteen käyttöjärjestelmään ja laitekantaan voi aiheuttaa loukun jos kyseisiä laitteita ei enää tueta tai ne muuten jäävät kehityksestä jälkeen.

Toinen trendi oli erilaisten videoiden käyttö opetuksessa. Messuilta löytyi videomateriaaleihin keskittyviä esittelypisteitä joissa oli erilaisia videoiden tuottamiseen liittyviä tekniitoita. Virtuaalisen taustan lisääviä järjestelmiä oli tarjolla useampia. Videoiden käyttöä opetuksessa käsiteltiin mm. Flipped Classroomin ja etäopetuksen yhteydessä. Lue loppuun

SoMy-hankkeiden soittokierroksen satoa

Parin viikon soittokierros avasi SoMy-hankeblogien tiiviitä kuvauksia ja auttoi ymmärtämään, miten sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa maassamme etenee. Monet hankkeista ovat jatkohankkeita, joissa kehitetään aiemmin saavutettua, mutta osa on lähtenyt nollasta tutustumaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin opetuksessa. Lue loppuun

Picamentor – visuaalinen sanakirja maahanmuuttajille

Visuaalista materiaalia maahanmuuttajille oppimisen tueksi oppilaiden itsensä tuottamana.

Oppilaiden töiden tarkoituksena on tuottaa visuaalista kuvia ja videoita sanojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Oppilaat syöttävät materiaalit sivuille, jonka jälkeen opettaja saa ne sähköpostiinsa. Opettaja voi suoraan sähköpostista joko hyväksyä työn tai lähettää julkaisun takaisin työstettäväksi.

Opiskelun ohessa kertyy näin pieninkin panoksin avointa oppimateriaalia, joka auttaa ymmärtämään kielen ja tilanteen yhteyksiä paremmin.

Hankkeen blogi: http://meaningsbehindwords.wordpress.com/

Hanke Facebookissa: http://www.facebook.com/Picamentor

Yhteyshenkilöt:

Arto Niva
arto.niva@eduvantaa.fi
041 507 8199
twitter: @akniva

Miia Töyssy
toyssymiia@gmail.com
044 344 3430
twitter: @NtiToyssy

Kilterin koulu, Vantaa

Pilottimateriaaleja: Visuaalista materiaalia reaaliaineisiin maahanmuuttajaoppilaille. (Sivun alareunassa)

Opetushallituksen Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset on asenneviesti

Sosiaalisen median käyttöönoton ja hyödyntämisen yksi este kouluissa on erimielisyys sen merkityksestä yhteiskunnallisesti tai oppimiskontekstissa. Jos esimerkiksi koulun tai opetustoimen johdon asenne on selkeän negatiivinen, on opettajien, saati yksittäisen opettajan vaikea toimia vaikka intoa riittäisi. Paikoin käyttöä jopa estetään turhin säädöksin ja säännöin. Myös opettajien keskinäiset erimielisyydet estävät kokeiluja ja hyvien mallien syntymistä. 

Opetushallituksen julkaisemat Sosiaalisen median suositukset ovat selkeästi yksi avaus ongelman ratkaisuksi. Suositus on perusvireeltään positiivinen ja kannustava sana. Se kertoo kirjoittajien ottaneen kannan, joka suosittelee tekemään jotain jostakin syystä. Suosituksissa otetaan selkeä kanta sosiaalisen median pysyvästä roolista osana mediamaisemaamme. Ympäristöjen ja välineiden hyödyntäminen on osa perussivistystä, joka kaikkien tulisi hallita. 

Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa.Se tuo  jokaiselle mahdollisuudenvaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen.Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista  oppijaa aktivoivaan  suuntaan Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on lisääntynyt yhteiskunnan monilla alueilla. Sosiaalisen median kayttö osana työelämän toimintaa on kasvamassa.

Selkeä kannanotto Opetushallitukselta on viesti, jota on vaikea jättää vaille huomiota. Suosituksina ne jättävät riittävästi tilaa myös tilannekohtaisiin ratkaisuihin, eivätkä pyri määrittelemään kaikille sopivaa mallia. Niissä kehotetaan kehittämään ratkaisuja yhdessä opetushenkilöstön ja tietohallinnon kanssa. 

Suositusten premissi onkin viesti, ettei yhteiskuntaa muuttavaa ilmiötä voida sulkea pois koulun tai oppimisen arjesta. Itse toiminnan tasolle suosituksissa ei nimittäin päästä. Niissä ehdotetaan kyllä erilaisia toimenpiteitä ja tavoitteita, mutta kategorisilla ylätasoilla, joita voi olla vaikea purkaa kovin konkreettisiksi teoiksi. Toistaiseksi siis puuttuvat mallit ihmisen kokoisista teoista.  

Ottakaa myös oppilaat mukaan suunnitteluun

Omaan silmääni pistää myös oppilaan rooli. Suosituksissa oppilaita kasvatetaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi verkossa, ja tähän heille valitaan tarkoituksenmukaisia välineitä sekä työtapoja opettajien ja tietohallinnon toimesta. Siinäkin on omat hyvät puolensa, kunhan muistetaan, että suurimmalla osalla nuoria ja lapsia on jo oma kulttuurinsa toimia ja viestiä verkossa. Niin kuin suositusten etusivulla mainitaan.  

Noin 86 % 16-24 -vuotiaista on seurannut jotain yhteisöpalvelua (tilastokeskus 2010). Nuoret käyttivät erittäin paljon virtuaalimaailmoja, jotka voidaan jakaa pelimaailmoihin ja sosiaalisiin virtuaalimaailmoihin.

Sen ymmärtäminen ja muistaminen auttaisi löytämään sellaisia tapoja oppia, joita opettajan tai koulun muun henkilökunnan voi olla vaikea nähdä. Opettajan ajattelua ohjaa herkästi tavat opettaa, ja sosiaalisesta mediasta lähdetään hakemaan lisäarvoa nojaten siihen, mitä se tarkoittaa opettajan arjen kannalta. Ajattelua ohjaa oppimisympäristöt ja jo olemassa olevat mallit. Oppilaan ja oppimisen näkökulmasta mielenkiintoisempaa olisi miettiä yhdessä sitä, mikä on oppilaille luonteva tapa kuluttaa sisältöjä, rikkoa formaalin ja informaalin oppimisen rajoja sekä luoda toimivia kollaboratiivisia työskentelymalleja. Tämä vaatisi oppilaiden aktiivista osallistamista jo suunnitteluprosesseissa.  

Sosiaalisin median suositusten tekeminen on hyvä avaus, mutta jotain jää uupumaan. Sekin on osin, avauksissa on syytä olla pelivaraa. Seuraava askel voisi olla konkreettiset esimerkit, sekä todelliset että jo tulevaisuuteen kurkkaavat. 

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset (PDF) 

 

 

 

 

Valtakunnalliset virtuaalioppimisenpäivät 2011

Aamupäivän esitys, materiaalit ja lähteet (kasvavasti, osa puuttuu vielä).