Avainsana-arkisto: turku

Turun roadshown jälkipuinnit

Iso kiitos Turun OKL:n Ollipekka Kangakselle järjestelyistä! Kaikki toimi erinomaisesti, ja on kiva häärätä keskellä koulujen tulevaisuutta. Vielä suurempi kiitos kaikille osallistujille OKL:llta sekä muualta, itse nautin tekemisen meiningistä! 

Turun roadshow tapahtumassa kokeilimme käänteistä järjestystä ja jätimme jostain kummasta vakiintuneen aamupäivän alustus- / esittelyosuuden pois. Korvasimme sen ennakkomateriaalilla sekä lyhyellä aamuintrolla paikan päällä. Karkeasti arvioituna noin puolet osallistujista oli ennakkomateriaaliin tutustunut, ja koki sen hyödylliseksi johdatukseksi päivään. Osa innostui keskustelujen pohjalta, ja kertoi katsovansa sen vielä jälkeenpäin.

Ennakkomateriaalien eduksi osoittautui myös se, että avoimet materiaalit tavoittivat ja palvelivat sellaisiakin ihmisiä, ketkä eivät syystä tai toisesta päässeet osallistumaan päivään.  

Ennakkomateriaalien käytön tavoitteena oli lisätä työskentelyaikaa ja säästää energiaa työpajoihin. Usein lounaaseen asti istuminen ja mielenkiintoisenkin sisällön kuuntelu imaisee puhdin iltapäivästä pois. Lisäksi usein pelkästään iltapäivään varattu työskentelyaika mahdollistaa pelkän pintaraapaisun. 

Nyt työskentelyaikaa oli reilusti enemmän, ja päivän loppuun oli varattu joka ryhmällä aikaa esitellä toisille päivän aikana opittua. Omasta mielestäni päivän rakenne oli hyvä, samoin lyhyen palautekeskustelun pohjalta myös osallistujat pitivät päivästä. 

Parannettavaakin toki jäi. Ehkä työpajojen vetäjien kunnianhimoisista suunnitelmista johtuen aika tuntui edelleen loppuvan hiukan kesken.

Työpajat 

Blogityöpajassa rakennettiin Bloggerilla konkreettisia malleja kodin ja koulun väliseen viestintään. Samalla pohdittiin tasa-arvoisuuteen liittyviä ongelmia; onko kaikilla kotona tietokone tai internet? Jos ei, miten turvataan viestien perillemeno? Hyviä kysymyksiä, joihin liittyy myös kysymys siitä, pitääkö asioita jättää tekemättä sen vuoksi, että osalla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia olla mukana? Mielenkiintoisempaa omasta mielestäni olisi miettiä kuinka voitaisiin luoda malleja, joilla voitaisiin auttaa kaikki halukkaat mukaan ja mikä koulun rooli olisi siinä.  

Sosiaaliset kirjanmerkit, miellekartat ja wikit pajassa koko ryhmä lähti tuottamaan tietoa kunnallisesta päätöksenteosta. Teemaa lähdettiin purkamaan kapeamman kärjen kautta, joka oli Turun toriparkki. Työskentelyn tavoitteena oli lyhyessä ajassa simuloida sitä, kuinka ryhmä (esim. luokka) voi yhdessä tuottaa kaikkia palvelevaa tietoa yhteisiin ympäristöihin, ei keskittyä suureen määrään työkaluja. 

Tiedon kerryttämiseen ja jakamiseen käytettiin Diigoa. Osallistujat loivat ryhmän ja etsivät verkosta sisältöä sekä kunnallisen päätöksenteon malleista että Turun toriparkista. Diigon etuna on hyvät mahdollisuudet merkitä jaetusta sisällöstä jo tiettyjä kohtia eri tavoin, kuten yliviivaamalla väreillä, tekemällä muistiinpanoja, piirtämällä jaetun verkkosivun päälle tai keskustelemalla sisällöistä aina sivukohtaisesti. Diigo myös mahdollistaa ilmaisen opettajatilin, jolla esimerkiksi luokalle voi luoda ryhmiä valmiiksi. 

Kun tieto oli kerätty ja jaettu, sen pohjalta aloitettiin jäsentelemään Wikispacesiin aihetta käsittelevää wikiä. Tavoitteena oli tuottaa relevantti johdatus siihen, miten kunnallinen päätöksenteko toimii ja miten se on toteutunut osana Turun toriparkkiin liittyviä päätöksiä. Työskentelyssä päästiin hyvään alkuun, mutta aika loppui hieman kesken. Keskeneräinen raakile löytyy tästä. Aikapulasta johtuen päätimme yhdessä jättää myös miellekarttaohjelmat pois ohjelmasta. 

Ipadit kuvaamataidon opetuksessa osallistujat tekivät mainioita lyhytelokuvia, animaatioita ja elokuvatrailereita. Tavoitteena oli päästä konkreettisesti testaamaan, mitä kaikkea tabletlaitteilla voi kohtuullisen lyhyessäkin ajassa tehdä. Lopputuloksena oli mainioita tuotoksia, yllättyneisyyttä helppoudesta, mutta myös kriittisyyttä laitteiden riittämättömyydestä vaativimpiin projekteihin. 

Työpajaa vetänyt Ollipekka lupaili julkaista ainakin osan tehdyistä töistä, toivotaan linkkiä kommenttiin! 

Pienestä ajan kesken loppumisesta huolimatta saatiin paljon aikaan ja tunnelmat olivat selkeästi positiivisesti. Erityinen positiivinen signaali tuli suoraan käyttöön otetuista työkaluista, osa OKL:n opiskelijoista ilmoitti aloittavansa bloggaamisen ja muutama loi Diigo-ryhmän omalle kandityölleen. Samoin opettajat pohtivat ja kysyivät aktiivisesti välineiden siirtämistä työskentelyyn. 

Olisi kiva kuulla lisää mielipiteitä päivästä joko täällä tai jatkaa teemojen parissa esimerkiksi ennakkomateriaalien parissa. Molemmissa paikoissa kommentointi on avointa ja suotavaa!    

Roadshow lokakuussa Turkuun

Turku

Hei sinä koulussa työskentelevä tai sitä suunnitteleva, kiinnostaako tai ihmetyttääkö 

Sosiaalisen median käyttö ja mahdollisuudet koulussa

 

Tule kokeilemaan ja ottamaan selvää mahdollisuuksista Turun OKL:lle torstaina 11. lokakuuta. Tarjolla inspiroivia työpajoja ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

 

OHJELMA

 

9:00 – 9:45 Aamukaffet ja Sosiaalinen media perusopetuksessa koordinointihankkeen terveisiä

10:00 -11.15 Workshop ryhmät 1 & 2 & 3

 

1. Blogi kodin ja koulun välisessä viestinnässä ja yhteistyössä: Luodaan oma blogi ja sen rakenne palvelemaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

 

2. Ipadit ja Ipodit kuvataide opetuksessa

 

3. Wiki, käsitekartat ja sosiaaliset kirjanmerkit ryhmätyöskentelyssä ja tutkivassa oppimisessa

 

11.15-12.15 Lounas 

 

12.15-13.15 Workshopit jatkuvat

 

13.15-13.30 Kahvi 

 

13.30-14.15 Workshopit jatkuvat

Työskentely jatkuu ja ryhmät kokoavat oppimansa/tuotoksensa/ ajatuksensa max 10 min esitykseen. 

 

14.15-15.00 Workshopin 1 & 2 & 3 esittelevät ryhmänsä tuotoksia 

 

- 10 min esitys + 5 kysymyksiä ja keskustelua / ryhmä 

 

Sosiaalinen media ja koulu & yhteenveto (15 min) 

 

15:00 – 16:00 Sosiaalinen media koulussa. Miten purkaa ristipaineita ja turhia pelkoja vanhempien, lasten ja arjen välillä? Mitä on menossa, mistä löytää hyviä käytäntöjä ja apuja. 

 

Keskustelua sosiaalisen median suhteesta kouluun, opetukseen ja oppimiseen. 

 

Tapahtuman järjestetää Sosiaalinen media perusopetuksessa koordinointihanke, Turun OKL:n Kuvataidekasvatuksen kanssa. Osoite: 

 

Opettajankoulutuslaitos (Turku) sijaitsee kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educariumin 2. kerroksessa.

 

Opettajankoulutuslaitos (Turku)

Kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educarium

Assistentinkatu 5

20014 Turun yliopisto

http://www.edu.utu.fi/ tiedostot/multimedia/ enter.htm

 

Pysäköinti:

Educariumin pihalla, sallituilla paikoilla ilmainen. 

 

Lisätietoja: Jere Rinne, jere.rinne@otavanopisto.fi , 044-794 5708, tai tapahtuman Facebook-sivulla. 

 

Tervetuloa! Nappaa ohjelma talteen: Päivän ohjelma (pdf)

 

Ilmoittautuminen: http://www.eventilla.com/event/1873/ 

 

 

Roadshow saapuu kulttuuripääkaupunkiin 6. lokakuuta

Somyn kiertue järjestää Turussa 6. lokakuuta Sosiaaliseen mediaan keskittyvän työpajapäivän yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja kuvataideopetuksen kanssa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

Sosiaalinen media on jo yleissivistystä!
Sosiaalisen median roadshow Turussa 6. lokakuuta

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa koordinointihanke (SOMY) järjestää syksyn aikana viisi tapahtumaa ympäri Suomen. Tavoitteena on tuoda hankkeissa kerättyä osaamista kaikkien saataville.

TERVETULOA SOSIAALISEN MEDIAN KOORDINOINTIHANKKEEN ROADSHOW -TAPAHTUMAAN TURUSSA 6. LOKAKUUTA

Päivä on rakenteeltaan kaksiosainen. Aamupäivän osuudessa avataan sosiaalisen median merkitystä koulussa sekä kuullaan kehittämishankkeissa syntyneistä hyvistä käytänteistä. Iltapäivällä on vuorossa rinnakkaisia työpajoja, joissa osallisujat oppivat käyttämään sosiaalisen median työkaluja konkreettisesti omassa työssään.

OHJELMA

9:30 – 10:00 Aamukahvi
10:00 Tervetuloa – SoMy -hanke
10:15 Sosiaalinen media ja koulu. Näkymiä viiden vuoden päähän. – Ville Venäläinen, Otavan Opisto / SoMy -Hanke
11:30 Lounas (omakustanteinen)
Case -esittelyjä
12:30 Meidän koulu -hanke. Oppilaat ja opettajat rinnakkain sosiaalisen media työpajassa. Minna Haavisto, Hannuniityn koulu ja Jere Rinne, Otavan Opisto / SoMy -hanke
13:15 Blogi opetuksessa – Ollipekka Kangas, OKL
13:45 Kahvi 
14:15 Aamupäivän yhteenveto ja työpajojen avaus
Vapaavalintaiset työpajat:
- Blogi opetuksessa sekä koulun ja kodin välisessä kommunikaatiossa. Ollipekka Kangas
- Opi se sosiaalisen median työkalu, jota kaipaat. Työpajassa määritellään yhteinen tavoite, jonka täyttämiseksi haetaan tapoja ja välinettä sosiaalisesta mediasta. (Jere Rinne)
-  Ohjaus sosiaalisessa mediassa - Koulu 3.1 hanke
 - Anne Rongas
17:00 Päivän päätös

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Turun OKL:n ja Kuvataidekasvatuksen kanssa. Osoite:

Opettajankoulutuslaitos (Turku) sijaitsee kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educariumin 2. kerroksessa.

Opettajankoulutuslaitos (Turku)
Kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educarium
Assistentinkatu 5
20014 Turun yliopisto
http://www.edu.utu.fi/tiedostot/multimedia/enter.htm

Pysäköinti:
Educariumin pihalla, sallituilla paikoilla ilmainen.

Lisätietoja: Jere Rinne, jere.rinne@otavanopisto.fi, 044-794 5708

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/roadturku

Lataa PDF tai katso tarkemmin tapahtuman ohjelmaa: http://m.twoppy.com/somy/